SEMUT (Seputar Muslimah Terkini) – The True Roles of Muslimah

[WOMAN ONLY]

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya” (Qs 2:228)

Assalamu’alaikum ladies,

  • Apakah mungkin Allah membuat hukum yang tidak adil bagi makhluknya?
  • Ataukah sebuah kebenaran adalah segala sesuatu yang berasal dari akal manusia?
  • Maka adakah emansipasi wanita dalam Islam?
  • Seperti apakah emansipasi wanita dalam Islam?

Yuk, temukan jawabannya !!!

SEMUT (Seputar Muslimah Terkini)

“The True Roles of Muslimah”

An Islamic Views on Emancipation and The Roles of Muslimah in Domestic and Public Sector)

Hari, Tanggal: Jumat, 17 April 2015

Waktu: (11.45 WIB – 13.15 WIB)

Tempat: Gedung B 1.06A FEB UI

Narasumber: Ibu Sri Rahayu Purwitaningsih, B. Sc. (Aktivis Sosial dan Perempuan)

Free entry and Snack!

“A true Muslimah is she who follows the true roles of Muslimah”

Kemuslimahan FSI FEB UI

Leave a Reply